Naar inhoud

Home Nieuws Indexatie in pc 218.000 op 1 januari 2011

Terug naar het overzicht

23-12-10 Indexatie in pc 218.000 op 1 januari 2011

In het paritair comité 218.000 indexeren de lonen jaarlijks op 1 januari in functie van de evolutie van het indexcijfer: zowel de minimumlonen, als de werkelijk uitbetaalde lonen en het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen worden elk jaar op 1 januari aangepast in functie van deze evolutie.

De formule die hiervoor gebruikt wordt: het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december 2010 in verhouding tot het rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december 2009.

Het definitief percentage van de indexaanpassing op 1 januari 2011:
113,31 (november 2010) + 113,54 (december 2010) / 110,63 (november 2009) + 110,70 (december 2009) = 2,49 %

Voor het volledig overzicht van de Loonaanpassingen, kan u eerstdaags terecht bij Berekeningen en bedragen > Werkgevers > Loonaanpassingen.

Het gaat dus om een positief resultaat. Dit in tegenstelling met het negatieve indexpercentage van 0,43 % in januari 2010.

Afhankelijk van afspraken op ondernemingsniveau zou het kunnen zijn dat er een verrekening zal gebeuren met de positieve index van januari 2011.

Voor meer info zie ons e-magazine van december vorig jaar.


 

Wat Acerta voor u kan doen!
Profiel
Nieuws
Kennisbank
Documenten
Publicaties
Onderzoeken
Tools
Brochures
Diensten
HR Services
HR BPO
Payroll Services
Social Profit
Public
Acerta Internationaal
Het Tijdskrediet
Partners
Over Acerta